Localitzar l'idCAT

El primer que has de fer és comprovar que l’idCAT està al magatzem de certificats del navegador:

  • Amb Mozilla Firefox: Ves a Eines - Paràmetres - Privadesa i Seguretat - Certificats - Mostra els certificats- Els vostres certificats
  • Amb Google Chrome: Ves a Configuració > Privadesa i seguretat > Seguretat > Gestiona els certificats de dispositiu > Personal
  • Amb Safari: Obre el menú “Finder” i escriu la paraula “clauers”, tot seguit s’obrirà la carpeta “clauers” del teu ordinador. Al subapartat “Mis certificados” pots comprovar si el certificat apareix.
  • Microsoft Edge: ves a Configuració> Privadesa > Seguretat> Administrar certificats > Certificats > Personal
Comprovar les dades de l'idCAT

Comprova que el teu nom, cognoms i número de document que consten en l'idCAT són els mateixos que apareixen al teu document identificatiu.

En cas contrari, hauràs d’anar a una Entitat de Registre idCAT a demanar la revocació i nova emissió del certificat, ja que no et podràs identificar amb l'administració pública.

Validar l'idCAT

Pots comprovar si el teu certificat està vigent a través del Signasuite seguint les passes següents:

 

Signar amb l'idCAT

Pots provar de signar amb el teu certificat a través del Signasuite seguint les passes següents:

Identificar-te amb l'idCAT

Per confirmar que el teu idCAT funciona correctament pots provar d'identificar-te en la pàgina web d'una administració pública o a l'Ens de Proves DEMO e-TRAM (els tràmits realitzats no tenen cap validesa legal).

En aquest sentit, accedeix a la Instància Genèrica des del botó "Comença" i selecciona l’opció "Certificat Digital":

Si pots accedir correctament, el vostre certificat està ben instal·lat en el navegador d'internet i funciona correctament.