Per sol·licitar la revocació d’un certificat electrònic idCAT a causa de la defunció de la persona titular, és necessari que qualsevol persona major d'edat vagi presencialment a una Entitat de Registre idCAT, i presenti la documentació següent:

  • Original (o còpia autèntica) del Certificat de defunció de la persona titular del certificat.
  • Original (o còpia autèntica) d’un document acreditatiu de la identitat de la persona difunta (DNI, Passaport o NIE).
  • El document acreditatiu aportat haurà de ser vàlid en el moment de la sol·licitud de revocació.