Per sol·licitar la revocació d’un certificat electrònic idCAT a causa de la defunció de la persona titular, és necessari presentar davant de l’Entitat de Registre, la documentació següent:

  • Original (o còpia autèntica) del Certificat de defunció de la persona titular del certificat.
  • Original (o còpia autèntica) d’un document acreditatiu de la identitat de la persona difunta (DNI, Passaport o NIE).

El document aportat haurà de ser vàlid en el moment de la sol·licitud de revocació.

La sol·licitud de revocació del certificat pot realitzar-la qualsevol persona que aporti aquesta documentació i sigui major d’edat.