A l'apartat Revocació de la pàgina www.idcat.cat, es troba l'enllaç per recuperar el codi de gestió

Imagen1.png

Imagen2.png

Caldrà omplir les dades sol·licitades i en el cas que hi hagi una sol·licitud s’enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica proporcionada.