Veure aquest vídeo en altres idiomes

Quina documentació necessito per obtenir l'idCAT Certificat?

Per obtenir l’idCAT, segons la Llei 6/2020, d’11 de novembre, i les condicions d’ús del servei, només cal:

 • Tenir 18 anys o més
 • Disposar algun dels següents documents d’identificació en estat vigent (original i fotocòpia):
 • Disposar d’una adreça de correu electrònic
 • Dirigir-vos a una Entitat de Registre idCAT per tal de comprovar la vostra identitat

NOTES sobre els documents d’identificació:

 • Per emetre l’idCAT Certificat només s’accepten els documents d’identificació enumerats en el llistat anterior.
 • Les persones estrangeres poden acreditar el número de NIE mitjançant l’aportació dels següents documents:
  • TIE: a més del NIE té una fotografia i, per tant, serveix per emetre l’idCAT amb aquesta targeta. Tingueu en compte que segons la normativa aplicable es prorroga la vigència de la targeta TIE fins la resolució de la petició de pròrroga, sempre i quan la renovació s’hagi sol·licitat fins a 90 dies després de la seva caducitat i estigui pendent d’emetre la corresponent resolució (Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya).
  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea: és necessari aportar un altre document oficial amb una fotografia (per exemple passaport o DNI del país d’origen).
 • Les administracions tenen configurades les seves aplicacions per a permetre la tramitació electrònica amb els certificats fets amb NIF i NIE; en canvi, no és habitual que permetin l’accés amb certificats expedits a partir d’un passaport o DNI d’altres països. Els tràmits que es poden realitzar amb independència del document acreditatiu que consta en el certificat són els que no tenen a veure amb l’administració pública, com per exemple, la signatura de documents.

 

Models de documents d'identificació

 

El DNI acredita la identitat del titular, així com la nacionalitat espanyola del mateix.

També s’accepten els documents nacionals d’identitat de qualsevol dels països membres de l’acord Schengen

La targeta d’identitat d’estranger (TIE) és un document físic que acredita la residència legal d’un estranger a Espanya.
 

Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea.

Document que acredita la inscripció dels ciutadans i ciutadanes de la Unió en el Registre central d’estrangers.

Aquest document sempre haurà d’anar acompanyat d’un document amb fotografia, DNI o Passaport

Passaport

document d'identificació personal amb validesa internacional, que identifica el seu titular, expedit per les autoritats d'un país.

 

 

Com sol·licito l'idCAT per Internet?

Per obtenir l’idCAT, sempre has d’anar a una Entitat de Registre idCAT per validar la teva identitat (troba la teva clicant aquí). Quan hi vagis et demanaran l’original i fotocòpia del teu document identificatiu.

Ara bé, prèviament, pots sol·licitar-lo per internet per tal que el procés sigui més ràpid. Per fer la sol·licitud, ves a https://www.idcat.cat/ca/solicitar.

Tingues en compte que:

 • Les “Dades del certificat” han de ser iguals que al teu document identificatiu
 • No és necessari que les “Dades de contacte” siguin iguals que al teu document identificatiu
 • No és obligatori indicar el telèfon
 • Les “Dades de seguretat” serveixen perquè puguis suspendre el certificat en cas que sigui necessari
Com sol·licito l'idCAT presencialment?

Per obtenir l’idCAT, sempre has d’anar a una Entitat de Registre idCAT per validar la teva identitat (troba la teva clicant aquí). Quan hi vagis et demanaran l’original i fotocòpia del teu document identificatiu.

Tingues en compte que:

 • És obligatori que indiquis una adreça de correu electrònic. És el correu des del qual podràs enviar correus electrònics signats, al qual rebràs els avisos de caducitat del certificat (60 i 30 dies abans que caduqui) i al qual és possible que rebis alguna comunicació informativa, directament relacionada amb l'ús del certificat, tal com s'explica al Document de compareixença que signaràs quan obtinguis el certificat. En tot cas, el Consorci AOC no fa servir el correu electrònic dels certificats digitals per a l'enviament de publicitat de cap mena.
 • L'adreça física no és una dada que s'inclogui a l'interior del certificat, de manera que no cal que coincideixi amb la del teu document identificatiu. En tot cas, les dades de contacte que s'indiquen en el moment d'obtenir l'idCAT tenen una utilitat merament informativa. El Consorci AOC, per tant, no fa servir la teva adreça física per a cap mena d'enviament.
Com puc obtenir l'idCAT si estic a l'estranger?

Segons estableix La Llei de Signatura Electrònica, per obtenir un certificat reconegut (com és l’idCAT) és necessària la presència física del titular a una oficina d’emissió del certificat.

En el cas de l’idCAT, totes les Entitats de Registre idCAT  estan en territori català. La mateixa llei estableix que l’únic cas en què es pot delegar l’obtenció de l’idCAT, és quan l’usuari fa una sol·licitud i aquesta és validada notarialment.

Fora d’aquest cas, no és possible l’emissió de l’idCAT sense acudir presencialment a una Entitat de Registre idCAT.