Localitzar l'idCAT

El primer que has de fer és comprovar que l’idCAT està al magatzem de certificats del navegador:

  • Amb Internet Explorer: Vés a Eines> Opcions d’internet > Contingut > Certificats > Personal
  • Amb Mozilla Firefox: Vés a Eines - Paràmetres - Privadesa i Seguretat - Certificats - Mostra els certificats- Els vostres certificats
  • Amb Google Chrome: Vés a Configuració > Mostrar opcions avançades > HTTPS/SSL > Administrar certificats > Personal
  • Amb Safari: Obre el menú “Finder” i escriu la paraula “llaveros”, tot seguit s’obrirà la carpeta “llaveros” del teu ordinador. Al subapartat “Mis certificados” pots comprovar si el certificat apareix.
  • Microsoft Edge: ves a Configuració> Privadesa > Seguretat> Administrar certificats > Certificats > Personal

Un cop localitzat comprova que les dades de nom i cognoms, i document identificatiu siguin les que apareixen al teu NIF, NIE, DNI d’altres països o passaport; en cas contrari, en el moment d’identificar-te amb una administració, et dirà que les dades no són correctes. Si aquest fos el cas, hauries d’anar a una Entitat de Registre idCAT a demanar la revocació i nova emissió del certificat.

Validar l'idCAT

Pots comprovar si el teu certificat funciona correctament i està vigent a través d'aquest enllaç amb el navegador on tinguis instal·lat el certificat.

L'enllaç et portarà al Signasuite (aplicació web que permet als  usuaris portar a terme qualsevol de les operacions relacionades amb la creació, validació i preservació de signatures electròniques basades en certificats digitals).

Validar certificat:

 

NOTA: L'opció "magatzem navegador" dins l'apartat "selecció del certificat" només és possible des d'Internet Explorer o Firefox.

 

Crear Signatura:

 

Provar l'idCAT

Per confirmar que el teu idCAT funciona correctament pots provar d'identificar-te en la pàgina web d'una administració pública o a l'Ens de Proves DEMO e-TRAM (els tràmits realitzats no tenen cap validesa legal).

En aquest sentit, accedeix a la Instància Genèrica des del botó "Comença" i selecciona l’opció "Certificat Digital":

Si pots accedir correctament, el vostre certificat està ben instal·lat en el navegador d'internet i funciona correctament.