Localitzar l'idCAT

El primer que has de fer és comprovar que l’idCAT està al magatzem de certificats del navegador:

  • Amb Internet Explorer: Vés a Eines> Opcions d’internet > Contingut > Certificats > Personal
  • Amb Mozilla Firefox: Vés a Eines - Paràmetres - Privadesa i Seguretat - Certificats - Mostra els certificats- Els vostres certificats
  • Amb Google Chrome: Vés a Configuració > Mostrar opcions avançades > HTTPS/SSL > Administrar certificats > Personal
  • Amb Safari: Obre el menú “Finder” i escriu la paraula “llaveros”, tot seguit s’obrirà la carpeta “llaveros” del teu ordinador. Al subapartat “Mis certificados” pots comprovar si el certificat apareix.

Un cop localitzat comprova que les dades de nom i cognoms, i document identificatiu siguin les que apareixen al teu NIF, NIE, DNI d’altres països o passaport; en cas contrari, en el moment d’identificar-te amb una administració, et dirà que les dades no són correctes. Si aquest fos el cas, hauries d’anar a una Entitat de Registre idCAT a demanar la revocació i nova emissió del certificat.

Validar l'idCAT

Pots comprovar si el teu certificat funciona correctament i està vigent a través d'aquest enllaç amb el navegador on tinguis instal·lat el certificat.

L'enllaç et portarà al Signasuite (aplicació web que permet als  usuaris portar a terme qualsevol de les operacions relacionades amb la creació, validació i preservació de signatures electròniques basades en certificats digitals).

Validar certificat:

 

NOTA: L'opció "magatzem navegador" dins l'apartat "selecció del certificat" només és possible des d'Internet Explorer o Firefox.

 

Crear Signatura:

 

Provar l'idCAT

Per confirmar que el teu idCAT funciona correctament pots provar d'identificar-te en la pàgina web d'una administració pública o a l'Ens de Proves DEMO e-TRAM (els tràmits realitzats no tenen cap validesa legal).

En aquest sentit, accedeix a la “Carpeta ciutadana” que trobaràs a la part superior dreta i selecciona l’opció "Certificat Digital":

Si pots accedir correctament, el vostre certificat està ben instal·lat en el navegador d'internet i funciona correctament.