El procés d’identificació per a l’obtenció de l’idCAT Certificat, previst a l’article 7 de la Llei 6/2020, d’11 de novembre (llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança), estableix que es pot emetre un certificat en nom d’un tercer, sempre que la signatura de la sol·licitud hagi estat legitimada per un notari (aquest dona fe que la signatura correspon a la persona que omple el document).

S’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud de l’idCAT Certificat, imprimir-lo des de l'opció del navegador (Ctrl+P a Windows; Command/Cmd⌘+P a Mac) i portar-lo a la notaria de referència per tal que legitimi.

Un cop fets els tràmits oportuns amb la notaria, caldrà acudir presencialment a una Entitat de registre idCAT per demanar l'emissió del certificat digital.