Des del Consorci AOC i la Generalitat de Catalunya s’impulsen diversos serveis d’identitat digital per fer més fàcil l’inici de tràmits i gestions amb l’Administració. Tots aquests serveis utilitzen la marca idCAT (identitat digital de Catalunya).

L'idCAT Mòbil i l'idCAT Certificat són dos sistemes totalment independents i compatibles entre si, és a dir, el fet de sol·licitar un, si ja disposes de l’altre, no implica ni la modificació de les dades ni l’anul·lació del primer.  A continuació t'expliquem les diferències entre els dos sistemes:      

idCAT diferencies.jpg

    Vull obtenir l'idCAT Mòbil                             Vull obtenir l'idCAT Certificat               

            idCAT_m_bil.png                             IdCAT_Certificat.png

 • idCAT Mòbil: un sistema d’identificació digital basat en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil. 
  • Obtenció de l'idCAT Mòbil:
  • Requisits: Cal que el ciutadà tingui més de 16 anys per poder sol·licitar aquest sistema d’identificació.
  • Seguretat: és un servei d’identificació no criptogràfic que aporta un nivell de garanties diferent segons el procés de registre (obtenció) emprat:
   • Registre presencial o telemàtic amb certificat digital: nivell mig (substancial).
   • Registre telemàtic amb informació coneguda només pel ciutadà i l'Administració (dades del document d'identitat i de la targeta sanitària): nivell baix.
   • Registre telemàtic amb un selfie: nivell mig (substancial), un cop validada la informació per part d'un operador.
 • idCAT Certificat: és el sistema basat en un certificat digital en programari.
  • Obtenció de l'dCAT Certificat:
   • Per obtenir aquest sistema, és necessari acudir presencialment a una Entitat de Registre ja que requereix comprovar la identitat del ciutadà in situ. Pots fer la sol·licitud online al Web del certificat digital idCAT i després anar presencialment a acreditar la teva identitat, o demanar-ho directament a l'Entitat de Registre. 
  • Requisits: cal que el ciutadà tingui més de 18 anys per poder sol·licitar aquest sistema d'identificació.
  • Seguretat: és un servei d’identificació criptogràfic que aporta garanties de nivell mig (substancial).                      

    

 

Obtenir l'idCAT Certificat  Obtenir l'idCAT Mòbil
IdCAT_Certificat.png idCAT_m_bil.png