L’idCAT Certificat és un certificat de persona física, és a dir, t’identifica per a fer tràmits per via telemàtica com a ciutadà. Per tant, no seria el certificat idoni per a realitzar tràmits com a empresa, associació ni comunitat de veïns.

Ara bé, si tens la inscripció de la representació de l'entitat o empresa sí que en podràs fer ús, sempre que l'administració i el tràmit ho permetin. El millor és que ho consultis a la mateixa administració amb la qual vols relacionar-te electrònicament.

Una altra manera d'acreditar la representació és donar d'alta una representació al Registre Electrònic d'Apoderaments (Representa) per un màxim de 4 anys. Per tal de poder inscriure la representació entre l'empresa i la persona física que la representa cal adjuntar un document acreditatiu d'aquesta representació, que posteriorment serà validat per un treballador públic. Operativament, cal que la persona física accedeixi a la plataforma Representa, acreditant-se amb un identificador digital, inscrigui la representació i adjunti el document acreditatiu en el format requerit. Trobaràs tota la informació a Com puc donar d’alta una representació per via electrònica?

En qualsevol cas, existeixen prestadors de serveis de certificació que ofereixen certificats per a representants d’empreses, per exemple:

Per a més informació pots consultar el cercador dels prestadors qualificats a l’estat espanyol per saber quins certificats són acceptats per relacionar-te amb les administracions públiques, així com els certificats estrangers validats.

 

Et podria interessar: