L’idCAT és un certificat de persona física, és a dir, t’identifica per a fer tràmits per via telemàtica com a ciutadà. Per tant, no seria el certificat idoni per a realitzar tràmits com a empresa ni associació.

Ara bé, si tens la inscripció de la representació de l'entitat o empresa sí que en podràs fer ús, sempre que l'administració i el tràmit ho permetin. El millor és que ho consultis a la mateixa administració amb la qual vols relacionar-te electrònicament.

En qualsevol cas, existeixen prestadors de serveis de certificació que ofereixen certificats per a representants d’empreses, per exemple:

Per a més informació pots consultar el cercador dels prestadors qualificats a l’estat espanyol per saber quins certificats són acceptats per relacionar-te amb les administracions públiques, així com els certificats estrangers validats.