El procés d’identificació per a l’obtenció de l’idCAT és al previst a l’article 7 de la Llei 6/2020, d’11 de novembre, llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, que estableix que es pot emetre un certificat en nom d’un tercer, sempre que la signatura de la sol·licitud hagi estat legitimada per un notari (aquest dona fe que la signatura correspon a la persona que omple el document). S’ha d’omplir el formulari de sol·licitud de l’idCAT, imprimir-lo i portar-lo a la notaria de referència per tal que legitimi.