Si tens l’idCAT Certificat emès amb NIE i obtens el DNI/NIF, has d’anar a una Entitat de Registre idCAT a demanar la revocació i una nova emissió del teu certificat per tal de modificar el teu document identificatiu a efectes legals del teu idCAT certificat.

Per fer aquesta gestió a l'Entitat de Registre idCAT, hauràs d'aportar:

  • El certificat del registre civil (en què consta quin era l’anterior document acreditatiu i quin és el nou) 
  • El nou document d'identitat (NIF)