El Consorci AOC treballa contínuament per obtenir el màxim reconeixement dels seus certificats així com per garantir el seu funcionament amb les combinacions més utilitzades de sistemes operatius i programes informàtics (navegadors d’Internet, aplicacions ofimàtiques, etc.).

En el mateix sentit, l’anàlisi del perfils dels usuaris dels certificats del Consorci AOC ha permès identificar quines són aquestes combinacions més utilitzades i concentrar els esforços en mantenir la compatibilitat dels certificats del Consorci AOC amb elles.

Les següents taules mostren els diferents escenaris de compatibilitat dels certificats del Consorci AOC.

Compatible
No Compatible

Sistemes operatius Windows

Versió de Sistema Operatiu T-CAT (SafeSign 3.0.124) T-CAT (SafeSign 3.0.76) T-CAT (SafeSign 3.0.40) Programari (idCAT, T-CAT P)
Windows XP Professional (SP3)
Windows XP Embedded
Windows XP Tablet PC Edition
Windows 2003 Server (SP2)
Windows 2003 Server R2 (SP2)
Windows Vista Ultimate (SP2)
Windows Vista Business (SP2)
Windows Vista Enterprise (SP2)
Windows Vista Professional (SP1)
Windows 7 Ultimate (SP1)
Windows Server 2008 Enterprise SP2
Windows 8.1
Windows 10

Aplicacions sobre Windows

Aplicació T-CAT (SafeSign 3.0.124) T-CAT (SafeSign 3.0.76) T-CAT (SafeSign 3.0.40) Programari (idCAT, T-CAT P)
Internet Explorer 8
Internet Explorer 9
Internet Explorer 10
Internet Explorer 11
Microsoft Outlook 2003
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook 2010
Microsoft Outlook 2013
Microsoft Outlook 2016
Mozilla Firefox fins 3.6
Mozilla Firefox 13.0.1
Mozilla Thunderbird fins 3.1
Mozilla Thunderbird 13.0.1
Adobe Reader X
Adobe Reader XI
Adobe Reader DC
Google Chrome 18.0, 21.X, 35.0, 49.0

Nota: Internet Explorer 11 a partir de l’agost de 2021 Microsoft deixa de fer suport i actualitzacions per aquest navegador.

Compatibilitat amb MAC OS

Escenari T-CAT (SafeSign 3.6) Programari (idCAT, T-CAT P)
MAC OS X 11.4 / Mozilla Firefox 90.0.1 Prèvia instal·lació de la llibreria PKCS#11 Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació
MAC OS X 11.4 / Mozilla Thunderbird 14.0 Prèvia instal·lació de la llibreria PKCS#11 Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació
MAC OS X 11.4 / Adobe Reader X Prèvia instal·lació de la llibreria PKCS#11 Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació

Compatibilitat amb LINUX

Escenari T-CAT (SafeSign 3.6) Programari (idCAT, T-CAT P)
Linux Ubuntu 20 / Mozilla Firefox 90.0 Prèvia instal·lació del a llibreria PKCS#11 Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació
Linux Ubuntu 20 / Mozilla Thunderbird 15.0 Prèvia instal·lació del a llibreria PKCS#11 Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació
Linux Ubuntu 20 / Adobe Reader 9 o Superior Prèvia instal·lació del a llibreria PKCS#11 Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació

Nota: Les combinacions que apareixen en la taula de compatibilitat han estat comprovades al 100% del funcionament. Ara bé, poden haver-hi altres combinacions que no apareixen a la taula perquè no s’han testejat i que sí permetin l’ús de l’idCAT.No has trobat el que necessites?

Contacta amb suport