L’idCAT és un certificat de persona física, és a dir, t’identifica per a fer tràmits per via telemàtica com a ciutadà. Així doncs, no seria el certificat idoni per a realitzar tràmits com a empresa ni associació , excepte que l’administració amb la qual vulguis fer el tràmit ho accepti. De ser així, hauràs de fer altre tràmit per acreditar la representació l’entitat o empresa.

En tot cas, per estar segur del certificat que has d’utilitzar i de si s’accepta el certificat de persona física per al tràmit concret , el millor és que ho consultis a la pròpia administració amb la qual vols relacionar-te electrònicament.

Existeixen prestadors de serveis de certificació que ofereixen certificats per a representants d’empreses, com Camerfirma (www.camerfirma.com), FNMT (https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados), Firmaprofesional (https://www.firmaprofesional.com/esp/) o d’altres.

Recomanem consultar el cercador dels prestadors qualificats a l’estat espanyol per saber quins certificats són acceptats per relacionar-te amb les administracions públiques, així com els certificats estrangers validats.

En el cercador podràs consultar els diferents certificats qualificats en base a diversos criteris:

  • “Nombre del prestador de servicios de confianza”: permet cercar per prestador del certificat.
  • “Servicios electrónicos de confianza cualificados”: permet cercar en funció del tipus de certificat.